Training News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thị Phương Nga
June 02, 2011   /   4183 views

Ngày 31/5/2011, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam diễn ra lễ bảo vệ tiến sĩ cấp Viện của NCS. Lê Thị Phương Nga với đề tài “Nghiên cứu hoạt động quản lý xuất bản sách giáo khoa ở Việt Nam từ năm 1993 đến nay”

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Cung Dương Hằng
March 11, 2011   /   4381 views

Ngày 8/3/2011, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã diễn ra lễ bảo vệ tiến sĩ của NCS. Cung Dương Hằng với đề tài “Mỹ thuật trang phục truyền thống của một số dân tộc ở Việt Nam - mẫu hình thị hiếu và hình thức đặc trưng”

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Phan Đăng Long
March 01, 2011   /   4121 views

Ngày 24 tháng 2 năm 2011, Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, đã tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cho NCS. Phan Đăng Long với đề tài “Biến đổi văn hoá đô thị Hà Nội từ năm 1986 đến nay - thực trạng và xu hướng”

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.