Initiatives- Projects

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam và Viện KHXH Quốc gia Lào

Monday, October 17, 2011          4564 views

Ngày 14/10/2011, một Biên bản ghi nhớ (Signing ceremony memorandum of understanding) đã được ký kết giữa Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào. Mục đích của Biên bản ghi nhớ bao gồm ba nội dung chính: một là, hai bên phối hợp hợp tác trong hoạt động xuất bản; hai là, phối hợp thực hiện đào tạo nghiên cứu sinh ngành văn hóa; ba là, tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học về “Sưu tầm, bảo tồn Lễ hội các bộ tộc Lào”.

Thay mặt cho phía Việt Nam và Lào, PGS.TS. Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và TS. Khăm phởi Pan ma lay thong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Viện KHXHQG Lào đã ký kết Bản ghi nhớ đánh dấu sự hợp tác giữa hai bên trước sự chứng kiến của đại diện hai bên. Tại lễ ký kết, hai bên trao đổi về chức năng, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động sắp tới.

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tiếp tục có hiệu lực trong vòng 5 năm (2011-2013) nếu không có bên nào đề nghị hủy bỏ. Các điều khoản cần thiết khác sẽ được hai bên trao đổi và quyết định.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ

Viện trưởng PGS.TS. Nguyễn Chí Bền (bên trái) và Chủ tịch TS. Khăm phởi Pan ma lay thong (bên phải)

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.