Conferences

Hội thảo khoa học Mô hình tổ chức, quản lý Lễ hội đền Trần Nam Định năm 2012

Wednesday, July 27, 2011          3402 views

Ngày 18/7/2011, hội thảo khoa học Mô hình tổ chức, quản lý Lễ hội đền Trần Nam Định năm 2012 được tổ chức tại thành phố Nam Định.

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, các cơ quan báo chí, các cơ quan hữu quan, sự tham gia của đại diện cộng đồng người dân nơi có di sản, và đại diện tộc họ Trần.

PGS.TS. Lương Hồng Quang - Phó Viện trưởng Viện VHNTVN trình bầy đề án Tổ chức Lễ hội đền Trần Nam Định năm 2012

Hai phương án tổ chức lễ hội đền Trần do Viện VHNTVN đưa ra:

1. Không tổ chức phát ấn, chỉ khai ấn.

2. Khai ấn như thường lệ, phát ấn vào ngày hôm sau và kéo dài trong hai hoặc ba ngày trên cơ sở thực hiện thật tốt các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Sau khi nghe PGS.TS Lương Hồng Quang trình bầy đề án, hội thảo đã tranh luận sôi nổi về các vấn đề như:

- Có hay không có lễ khai ấn đền Trần?

- Ấn trong lễ khai ấn là loại ấn nào?

- Nên hay không nên tiếp tục duy trì lễ khai ấn và phát ấn?

- Mô hình tổ chức lễ khai ấn và phát ấn?

Kết thúc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Chí Bền – Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam khẳng định, chủ trương của Bộ VHTTDL là tiếp tục thực hiện lễ khai ấn đền Trần theo nghi lễ truyền thống. Với vai trò là cơ quan tư vấn, Viện sẽ tập hợp các ý kiến tại hội thảo để tiếp tục nghiên cứu và lập phương án tổ chức rồi trình lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định và lãnh đạo Bộ VHTT&DL phê duyệt.

Để phục vụ cho công tác tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân và cộng đồng, Sở VHTT&DL tỉnh Nam Định và Viện VHNTVN sẽ xuất bản kỷ yếu của hai hội thảo: hội thảo Lễ hội đền Trần năm 2009 và hội thảo năm nay. Những tranh luận khoa học trong hội thảo sẽ được xuất bản phục vụ bạn đọc.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.