International Cooperation News

Ký kết Bản ghi nhớ giữa Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Kyong Sang Nam, Hàn Quốc

Tuesday, December 28, 2010          4536 views

Ngày 22 tháng 12 năm 2010, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam  và Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Kyong Sang Nam, Hàn Quốc đã ký Biên bản hợp tác giao lưu văn hóa dựa trên nguyên tắc tự chủ, bình đẳng, tôn trọng và hai bên cùng có lợi.

Lễ ký kết Biên bản hợp tác

Thông qua việc ký kết này, hai bên nhất trí hợp tác tương hỗ lẫn nhau trên các lĩnh vực như giao lưu về giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, nhân sự.

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Kyong Sang Nam, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy hoạt động giao lưu trong thời gian tới với những nội dung:

Hai bên cùng hợp tác giúp đỡ các hoạt động giao lưu trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục giữa hai quốc gia; Hỗ trợ các sự kiện triển lãm, nghệ thuật; Trao đổi về nhân sự trên các lĩnh vực liên quan; Nghiên cứu, khai thác và tiến hành các chương trình trên các lĩnh vực liên quan đến hoạt động văn hóa, nghệ thuật; Giáo dục để cô dâu Việt Nam và con cái của họ tại Hàn Quốc có thể kế thừa và phát triển văn hóa, giáo dục của Hàn Quốc cũng như văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tiếp tục có hiệu lực nếu không có bên nào đề nghị hủy bỏ. Các điều khoản cần thiết khác sẽ được hai bên trao đổi và quyết định.

Thay mặt Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Kyong Sang Nam, Hàn Quốc, PGS.TS. Lương Hồng Quang, Phó Viện trưởng và ông Koh Yeong Jin, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo đã ký kết thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nhà khoa học của hai bên.

Cắt băng khánh thành Ủy ban xúc tiến thành lập Trung tâm giao lưu văn hóa Hàn - Việt

Sau lễ ký kết, hai bên cùng dự lễ khai trương văn phòng Ủy ban xúc tiến thành lập Trung tâm giao lưu văn hóa Hàn – Việt. Đây là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy quá trình hợp tác lâu dài giữa hai bên. Lễ cắt băng khánh thành do đại diện của hai bên tiến hành.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.