Research News

Yunfest 2011

Monday, March 21, 2011          3325 views

Yunfest 2011 sẽ được tổ chức tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc từ ngày 21/3 đến ngày 27/3/2011.

Yunfest (Yunnan Multi Culture Visual Festival) là liên hoan phim do Viện Nghiên cứu Văn hóa miền núi Bama - Học Viện KHXH Vân Nam hợp tác với các đơn vị học thuật trong tỉnh (Thư viện tỉnh Vân Nam, Trung tâm Nhân học hình ảnh của YASS, Bảo tàng tỉnh Vân Nam, Bảo tàng Nhân học - Đại học Vân Nam, Viện Nhân học hình ảnh Đông Á, Trường Giáo dục kỹ thuật – Đại học Các dân tộc Vân Nam, Phòng Phim và Nghệ thuật điện ảnh – Viện Nghệ thuật Vân Nam,…) tổ chức nhằm trình chiếu các phim tư liệu sản xuất ở Trung Quốc và các quốc gia khác. Đây là dịp để khuyến khích các nhà làm phim trẻ tham gia và chia sẻ những trải nghiệm với các nhà làm phim khác.

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã gửi 7 phim tham gia Yunfest, đây là những phim do nhóm học viên Chương trình Nhân học hình ảnh của Viện thực hiện, cụ thể:

1. Chợ đêm. Đạo diễn và làm phim: Cao Trung Vinh và Nguyễn Thị Thanh Hoa

2. Người con của Mẫu. Đạo diễn và làm phim: Nguyễn Thị Hiền

3. Phong thủy. Đạo diễn và làm phim: Phan Phương Anh và Nguyễn Thị Hồng Nhung

4. Lễ hội làng Vân.  Đạo diễn và làm phim: Vũ Tú Quyên

5. Dòng sông chết.  Đạo diễn và làm phim: Nguyễn Thị Thu Trang

6. Xích lô phố cổ. Đạo diễn và làm phim: Trương Thị Thúy Hà

7. Một ngày của người đồng nát.  Đạo diễn và làm phim: Lê Tuấn Hưng và Trần Văn Hiếu

Xem chi tiết về liên hoan phim tại:

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.