Training News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Thị Lan Hương

Thursday, July 28, 2016          2398 views

Chiều ngày 22/07/2016, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Lan Hương với đề tài: Nghệ thuật công cộng (Nghiên cứu trường hợp đô thị Hà Nội từ 1975 đến nay), chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật; Mã số: 62 21 01 01, do PGS.TS. Lê Bá Dũng hướng dẫn.

Quang cảnh Hội đồng chấm luận án tiến sĩ

Luận án đưa ra một cách nhìn tổng thể, đặc biệt ở cấp độ lý thuyết về Nghệ thuật công cộng (NTCC), khẳng định NTCC trong quy hoạch, trong không gian văn hóa, đời sống xã hội đô thị và trong bối cảnh kinh tế đô thị.

Luận án áp dụng lý thuyết vào trường hợp NTCC Hà Nội từ năm 1975 đến 2014 để nhìn nhận một cách khái quát thực trạng NTCC Hà Nội nói riêng và đô thị Việt Nam nói chung hiện nay.

Trên cơ sở đó, tìm ra những nguyên tắc sáng tạo nghệ thuật thích hợp với thị hiếu thẩm mỹ và văn hóa của cư dân Hà Nội. Luận án khảo sát, phân tích, chỉ ra những mặt tích cực cũng như bất cập, hạn chế của NTCC Hà Nội, qua đó, đề xuất một số giải pháp cho NTCC để phù hợp với đặc trưng văn hóa của Hà Nội và của các đô thị Việt Nam.

NCS. Nguyễn Thị Lan Hương

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung của luận án gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận của NTCC

Chương 2: Những vấn đề cơ bản của NTCC

Chương 3: NTCC Hà Nội từ 1975 đến 2014

Bạn bè và người thân chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án

NCS. Nguyễn Thị Lan Hương đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe 3 nhà khoa học phản biện phân tích, đánh giá luận án, nghe ủy viên thư ký tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học còn lại trong Hội đồng và các nhà khoa học đọc tóm tắt luận án, nghe NCS. Nguyễn Thị Lan Hương trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng, 100% thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Nghệ thuật học NCS. Nguyễn Thị Lan Hương./.

Tin, ảnh: Lã Lương

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.