Training News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Trần Quang Minh

Friday, July 15, 2016          1861 views

Chiều ngày 12/07/2016, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trần Quang Minh với đề tài: Một số biến đổi của thiết kế mỹ thuật phim truyện điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới (đến năm 2013), chuyên ngành: Lý luận, Lịch sử và Phê bình Điện ảnh - Truyền hình; Mã số: 62 21 02 31, do PGS.TS. Trần Thanh Hiệp hướng dẫn.

Quang cảnh Hội đồng chấm luận án tiến sĩ

Thiết kế mỹ thuật (TKMT) đóng vai trò quan trọng tạo nên vẻ đẹp và tính chân thực cho tác phẩm. Ngôn ngữ TKMT góp phần vào thành công của tác phẩm, tác động trực tiếp đến người thưởng thức.

Mục đích nghiên cứu của luận án là phân tích, đánh giá, khẳng định một số biến đổi cơ bản có ý nghĩa tích cực, phù hợp với nhu cầu phát triển của TKMT phim truyện điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích một số biến đổi về quan niệm và phương pháp sáng tác TKMT sẽ tạo ra những nhận thức mới, sâu hơn về vai trò của TKMT trong việc nâng cao chất lượng phim truyện điện ảnh Việt Nam.

NCS. Trần Quang Minh

Ngoài phần Mở đầu (15 trang), Kết luận (9 trang), nội dung nghiên cứu của luận án gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận nghiên cứu sự biến đổi TKMT phim truyện điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới (42 trang)

Chương 2: Một số biến đổi cơ bản của TKMT phim truyện điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới (41 trang)

Chương 3: Bài học kinh nghiệm và một số giải pháp đổi mới TKMT phim truyện điện ảnh Việt Nam (29 trang)

NCS. Trần Quang Minh đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe 3 nhà khoa học phản biện phân tích, đánh giá luận án, nghe ủy viên thư ký tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học còn lại trong Hội đồng và của các nhà khoa học đọc tóm tắt luận án, nghe NCS. Trần Quang Minh trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng, 100% thành viên trong Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Nghệ thuật cho NCS. Trần Quang Minh./.

Tin, ảnh: Lã Lương

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.