Training News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ Nghệ thuật học của NCS Lê Ngọc Minh

Friday, February 03, 2012          3026 views

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ Nghệ thuật của NCS Lê Ngọc Minh với đề tài “Phim truyện truyền hình Việt Nam – Đặc trưng, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nghệ thuật”.

Đề tài “Phim truyện truyền hình Việt Nam – Đặc trưng, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nghệ thuật”, mã số 62.21.50.01 thuộc chuyên ngành Lý luận và Lịch sử nghệ thuật điện ảnh, Truyền hình, được PGS.TS Trần Thanh Hiệp hướng dẫn khoa học. Luận án đã được NCS. Lê Ngọc Minh bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Viện vào hồi 9h ngày 20/1/2012 tại Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Luận án có 173 trang, ngoài mở đầu (10 trang), kết luận (5 trang), tài liệu tham khảo (11 trang) và phụ lục (18 trang). Nội dung chính của luận án gồm:

Chương 1: Một số vấn đề lịch sử và lý luận về phim truyện truyền hình (60 trang)

Chương 2: Tình hình sản xuất, phổ biến và thực trạng phim truyện truyền hình Việt Nam (42 trang)

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng nghệ thuật phim truyện truyền hình Việt Nam (45 trang)

NCS. Lê Ngọc Minh trình bày tóm tắt nội dung Luận án trước Hội đồng. Sau khi đưa ra ý kiến nhận xét về nội dung luận án, 100% thành viên trong Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành và công nhận học vị Tiến sĩ ngành Nghệ thuật học cho NCS. Lê Ngọc Minh.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.