Training News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Đào Hải Triều với đề tài “Hệ thống bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam với việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tuesday, January 03, 2012          2398 views

Chiều ngày 30/12/2011, tại Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, NCS. Đào Hải Triều đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Văn hoá học với đề tài “Hệ thống bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam với việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mã số 62.31.70.01, do PGS.TS Đỗ Văn Trụ hướng dẫn khoa học.

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung chính của luận án được trình bày trong ba chương:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chương 2: Hoạt động tuyên truyền giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam.

NCS. Đào Hải Triều đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Viện. 100% Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành và công nhận học vị Tiến sĩ ngành Văn hoá học cho NCS. Đào Hải Triều.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.