Training News

Lễ bảo vệ tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Thị Hợp

Monday, October 24, 2011          3350 views

Ngày 20/10/2011, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã diễn ra lễ bảo vệ tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hợp với đề tài “Giá trị mỹ thuật của bao bì hàng hóa công nghiệp”.

Đề tài “Giá trị mỹ thuật của bao bì hàng hóa công nghiệp” thuộc chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật, mã số 62 21 20 01. Cán bộ hướng dẫn khoa học PGS.TS Ngô Mạnh Lân.

Luận án dầy 217 trang. Ngoài phần mở đầu 19 trang, kết luận 4 trang và tài liệu tham khảo 15 trang, nội dung luận án gồm ba chương:

Chương 1: Tổng quan về bao bì hàng hóa công nghiệp

Chương 2: Hình thức đặc trưng của mỹ thuật bao bì hàng hóa công nghiệp

Chương 3: Bao bì hàng hóa công nghiệp trong đời sống xã hội hiện nay

NCS. Nguyễn Thị Hợp đã trình bày nội dung luận án Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Viện. 100% Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành và công nhận học vị Tiến sĩ ngành Nghệ thuật cho NCS. Nguyễn Thị Hợp.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.