Training News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thị Phương Nga

Thursday, June 2, 2011          4210 views

Ngày 31/5/2011, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam diễn ra lễ bảo vệ tiến sĩ cấp Viện đề tài “Nghiên cứu hoạt động quản lý xuất bản sách giáo khoa ở Việt Nam từ năm 1993 đến nay”.

Đề tài “Nghiên cứu hoạt động quản lý xuất bản sách giáo khoa ở Việt Nam từ năm 1993 đến nay”, mã số 62 31 73 01 thuộc chuyên ngành Quản lý văn hóa, được TS. Nguyễn Hữu Thức và TS. Phạm Việt Long đồng hướng dẫn khoa học. Luận án đã được NCS. Lê Thị Phương Nga bảo vệ thành công trước Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp nhà nước.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận án được trình bày trong ba chương:

Chương I: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản lý xuất bản sách giáo khoa.

Chương II: Thực trạng quản lý xuất bản sách giáo khoa từ năm 1993 đến năm 2007

Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý xuất bản sách giáo khoa ở Việt Nam.

Sau khi nghe NCS Lê Thị Phương Nga trình bày tóm tắt nội dung Luận án trước Hội đồng. Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành cho NCS Lê Thị Phương Nga đạt học vị Tiến sĩ Văn hoá học với số phiếu tán thành 100% trong đó 3/7 phiếu đánh giá xuất sắc.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.