Training News

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Phan Đăng Long

Tuesday, March 1, 2011          4054 views

Ngày 24 tháng 2 năm 2011, Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam (tại 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội) đã tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ thuộc chuyên ngành Văn hoá học cho NCS. Phan Đăng Long trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp nhà nước. Đề tài nghiên cứu của NCS. Phan Đăng Long là “Biến đổi văn hoá đô thị Hà Nội từ năm 1986 đến nay - thực trạng và xu hướng”, mã số 62 31 70 01, do GS.TS . Trần Văn Bính hướng dẫn.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, bản luận án gồm ba chương:

Chương 1: Đặc điểm, yếu tố tác động đến biến đổi văn hoá đô thị Hà Nội từ năm 1986 đến nay.

Chương 2: Thực trạng và xu hướng biến đổi văn hoá đô thị Hà Nội từ năm 1986 đến nay.

Chương 3: Một số định hướng, giải pháp điều tiết biến đổi văn hoá đô thị Hà Nội thời gian tới.

Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước gồm bảy thành viên:

  1. GS.TS. Nguyễn Xuân Kính, Viện Nghiên cứu Văn hoá: Chủ tịch Hội đồng
  2. PGS.TS. Trần Đức Ngôn, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội: Phản biện 1
  3. PGS.TS. Lê Quý Đức, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: Phản biện 2
  4. PGS.TS. Lê Hồng Lý, Viện Nghiên cứu Văn hoá: Phản biện 3
  5. TS. Bùi Hoài Sơn, Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam: Thư ký hội đồng.
  6. PGS.TS. Nguyễn Chí Bền, Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam: Ủy viên hội đồng
  7. PGS.TS. Phạm Quang Long, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội: Ủy viên hội đồng.

Sau khi nghe phần trình bày tóm tắt nội dung luận án của NCS, nghe phần nhận xét của Hội đồng phản biện, nghe bản nhận xét của Thư ký hội đồng và ý kiến của người hướng dẫn, Hội đồng đã họp riêng. Kết quả là có 4/7 phiếu đánh giá luận án xếp loại xuất sắc.

 

 

 

Hoàng Hằng

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.