Events

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU VỀ CHÂU Á

Friday, October 21, 2016          2580 views

Vừa qua, tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Hội Nhân học thành phố New York đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế thường niên Nghiên cứu Châu Á (NYCAS) tại Trường đại học UTICA  do Khoa Lịch sử của Trường đăng cai. Tham dự hội thảo có hơn 200 nhà khoa học đến từ Anh, Đức, Canada, Úc, Colombia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippin, Thái Lan, Việt Nam…, và từ các trường đại học thuộc nhiều bang của Hoa Kỳ, các trường đại học trong khu vực có quan hệ đào tạo với UTICA.

Quang cảnh hội thảo tại một tiểu ban

Hội thảo diễn ra trong hai ngày, từ 23 đến 24 tháng 9 năm 2016. Với hệ vấn đề đặt ra khá rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực và không gian văn hóa liên quan đến các vùng miền của châu Á, Ban tổ chức đã chia chương trình hội thảo theo 4 tiểu ban như sau:

1. Tiểu ban A gồm 5 hệ thống tham luận theo các chủ đề:

A1. Vấn đề tái tạo bản sắc văn hóa các dân tộc;

A2. Di sản văn hóa và phát triển du lịch bền vững ở Philippin;

A3. Vấn đề xây dựng các xã hội mới ở châu Á;

A4. Vấn đề quốc tế hóa văn hóa đồng tính;

A5. Xác định vai trò của giới trong văn học Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

2. Tiểu ban B gồm 6 hệ thống tham luận theo các chủ đề:

            B1. Xây dựng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và vấn đề văn hóa môi trường;

            B2. Vấn đề tôn giáo và văn hóa trong việc tái cấu trúc bản sắc văn hóa ở châu Á;

            B3. Những vấn đề chính trị và quyền lực tuyệt đối và liên minh siêu quyền lực;

            B4. Về những quy định và sự phản kháng thương mại và quản lý nhà nước ở Đông Á và Đông Nam Á;

            B5. Những vấn đề về đô thị hóa và những xu hướng hoạch định mới ở đô thị châu Á;

            B6. Vấn đề tội phạm và các hành vi phạm pháp ở Đông Nam Á và Đông Á.

3. Tiểu ban C bao gồm 5 hệ thống tham luận theo các chủ đề:

C1. Vấn đề khẳng định bản sắc dân tộc ở Đông Á và Đông Nam Á;

C2. Vấn đề tái dựng lại các xã hội châu Á;

C3. Văn hóa Cosplay và H-Bombs: Quan điểm mới của văn hóa đại chúng châu Á;

C4. Vấn đề văn hóa, sức khỏe và giới ở Đông Á đương đại;

C5. Tạo dựng lịch sử: Những vấn đề về sản xuất ở các triều đại cuối cùng và xã hội mới Trung Quốc.

4. Tiểu ban D bao gồm 5 hệ thống tham luận theo các chủ đề:

             D1. Vấn đề khám phá các văn bản cổ của Trung Quốc;

             D2. Vấn đề Trung Quốc trong suy nghĩ và hành động;

             D3. Các hướng tiếp cận sáng tạo trong việc dạy tiếng Nhật cao cấp;

           D4. Châu Á đang vận động: Khám phá sự vượt qua tính thống nhất trong quá trình hướng tới sự thịnh vượng và giàu có;

             D5. Thảo luận bàn tròn những vấn đề liên quan đến hạt nhân ở Triều Tiên.

GS.TS. Nguyễn Chí Bền trình bày tham luận  “Tín ngưỡng văn hóa thờ nước: Qua dẫn liệu từ châu thổ sông Hồng và Tây Nguyên ở Việt Nam

Nhóm các nhà khoa học của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tham dự và trình bày tham luận vào chiều ngày 23 tháng 9, tại hệ thống tham luận theo chủ đề “Xây dựng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và vấn đề văn hóa môi trường”, thuộc tiểu ban B.

GS.TS. Nguyễn Chí Bền trình bày tham luận: “Tín ngưỡng văn hóa thờ nước: Qua dẫn liệu từ châu thổ sông Hồng và Tây Nguyên ở Việt Nam”. GS.TS. Trương Quốc Bình trình bày tham luận: “Bảo tồn di sản văn hóa trước những rủi ro thiên tai của biến đổi khí hậu toàn cầu, qua thực tiễn ở Việt Nam”. PGS.TS. Bùi Quang Thanh trình bày tham luận: “Không gian văn hóa làng và môi trường thực hành của nghệ nhân Quan họ Bắc Ninh - Biến đổi và tác động”. Tham luận của nhóm các nhà khoa học Việt Nam đã nhận được sự chia xẻ, tiếp nhận và thảo luận mang tính khoa học từ các nhà khoa học Hoa Kỳ, Thái Lan, Đức và một số nghiên cứu sinh các nước đang nghiên cứu về Việt Nam.

GS.TS. Trương Quốc Bình trình bày tham luận Bảo tồn di sản văn hóa trước những rủi ro thiên tai của biến đổi khí hậu toàn cầu, qua thực tiễn ở Việt Nam

Theo đánh giá của Ban tổ chức hội thảo, đây là một hội thảo nghiên cứu và đề cập đến dung lượng vấn đề/chủ đề rất phong phú, mang tính thời sự. Kết quả nghiên cứu từ các tham luận của các nhà khoa học từ nhiều nước đã đem lại những đóng góp bổ ích và lý thú về mặt lý luận và nghiên cứu ứng dụng thực tiễn. Một số vấn đề, chủ đề có thể mới được gợi ra từ hội thảo năm nay sẽ là những chủ đề, vấn đề khoa học được tiếp tục nghiên cứu sâu hơn và sẽ công bố trong hội nghị thường niên năm sau.

PGS.TS. Bùi Quang Thanh trình bày tham luận Không gian văn hóa làng và môi trường thực hành của nghệ nhân Quan họ Bắc Ninh - Biến đổi và tác động

Chủ tịch Hội Nhân học thành phố New York tổng kết Hội thảo và thông báo có tính gợi mở về hội thảo thường niên năm sau, sẽ được tổ chức tại New York, dự kiến vào các ngày 22 - 23 tháng 9 năm 2017. Nội dung các hệ thống tham luận được đề nghị hướng tới chủ đề chung mang tiêu đề “Tiếp nhận châu Á”, trong đó ưu tiên quan tâm nghiên cứu các vấn đề Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á, trong khuôn khổ thực tiễn khu vực châu Á, tập trung vào đối tượng tiêu dùng và người tiêu dùng trong xã hội đương đại.

PGS.TS. Bùi Quang Thanh (Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam).

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.