News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Trần Đức Nguyên

Thursday, October 29, 2015          1863 views

Ngày 27/10/2015, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trần Đức Nguyên với đề tài: Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở Bắc Ninh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, chuyên ngành: Văn hóa học; Mã số: 62 31 06 42, do PGS.TS. Đặng Văn Bài hướng dẫn.

Quang cảnh buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Trần Đức Nguyên

Luận án phân tích thực trạng hoạt động quản lý di tích lịch sử văn hóa,  những tác động của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đối với các di tích và hoạt động quản lý di tích lịch sử văn hóa ở Bắc Ninh, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa ở tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài phần mở đầu (7 trang), kết luận (4 trang), tài liệu tham khảo (9 trang) và phần Phụ lục, nội dung của luận án gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về quản lý di tích, tổng quan về hệ thống di tích lịch sử văn hóa ở tỉnh Bắc Ninh (39 trang)

Chương 2: Thực trạng quản lý di tích lịch sử văn hóa ở Bắc Ninh (57 trang)

Chương 3: Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử văn hóa ở Bắc Ninh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa (28 trang)

NCS. Trần Đức Nguyên đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe 3 nhà khoa học phản biện phân tích, đánh giá luận án, nghe ủy viên thư ký tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học còn lại trong Hội đồng và của các nhà khoa học đọc tóm tắt luận án, nghe NCS. Trần Đức Nguyên trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng, 100% thành viên trong Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Văn hóa học cho NCS. Trần Đức Nguyên./.

Tin và ảnh: Lã Lương

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.