Training News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Hồng Ngọc

Tuesday, September 27, 2016          1806 views

Chiều ngày 20/9/2016, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Hồng Ngọc với đề tài: Thiết kế đồ họa Việt Nam trong mối liên hệ với mỹ thuật truyền thống, chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật; Mã số 62 61 01 01, do PGS.TS. Trần Lâm Biền hướng dẫn.

Quang cảnh Hội đồng chấm luận án tiến sĩ

Luận án tổng hợp, hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về thiết kế đồ họa Việt Nam (TKĐHVN) giai đoạn từ năm 1986 đến nay trong mối liên hệ với các yếu tố mỹ thuật truyền thống (MTTT). Trên cơ sở khảo sát một số sản phẩm thiết kế đồ họa tiêu biểu, luận án phân tích, đánh giá những thành công và hạn chế của TKĐHVN hiện nay, đồng thời đề xuất một số giải pháp trong việc vận dụng sáng tạo yếu tố MTTT vào sản phẩm TKĐHVN đương đại.

NCS. Nguyễn Hồng Ngọc

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung luận án gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu của luận án

Chương 2: Sự kế thừa Mỹ thuật truyền thống trong Thiết kế đồ họa Việt Nam đương đại

Chương 3: Những nhận thức, bàn luận rút ra từ kết quả nghiên cứu

NCS chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô

NCS. Nguyễn Hồng Ngọc đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của ba vị phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS. Nguyễn Hồng Ngọc đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng. Kết quả 100% thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Nghệ thuật học cho NCS. Nguyễn Hồng Ngọc./.

Tin, ảnh: Thanh Nga

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.