Training News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Phạm Thị Hà

Friday, May 13, 2016          2034 views

Sáng ngày 12/05/2016, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Phạm Thị Hà với đề tài: “Tính hiện đại trong kịch nói Việt Nam về đề tài lịch sử”, chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Sân khấu; Mã số: 62 21 02 21, do PGS.TS. Lê Thị Hoài Phương hướng dẫn.

Quang cảnh Hội đồng chấm luận án tiến sĩ

Thông qua việc nghiên cứu tính hiện đại trong các kịch bản kịch nói Việt Nam về đề tài lịch sử, luận án góp phần giải quyết những vấn đề lý luận về sáng tác kịch bản sân khấu kịch nói đề tài lịch sử.

NCS. Phạm Thị Hà

Trên cơ sở nghiên cứu tính hiện đại trong cách tiếp cận, lý giải sự kiện lịch sử, sáng tạo nhân vật lịch sử trong các tác phẩm sân khấu kịch, luận án đánh giá những thành công và hạn chế, bước đầu rút ra bài học kinh nghiệm trong việc lựa chọn những sự kiện lịch sử và cách thức thể hiện chúng trên sân khấu kịch hôm nay. Từ đó luận án đề xuất giải pháp nhằm xây dựng những nhân vật lịch sử tích hợp được sự thật quá khứ và hơi thở cuộc sống hôm nay trong tác phẩm kịch nói Việt Nam về đề tài lịch sử.

Luận án đã góp thêm một tiếng nói trong mảng lý luận kịch về đề tài lịch sử; có những đóng góp nhất định đối với thực tiễn sáng tác, dàn dựng và biểu diễn kịch nói về đề tài lịch sử trong bối cảnh xã hội đương đại.

PGS.TS. Lê Thị Hoài Phương hướng dẫn khoa học cho NCS

Ngoài phần Mở đầu (7 trang), Kết luận (9 trang), Tài liệu tham khảo (6 trang) và phần Phụ lục (4 trang), nội dung nghiên cứu của luận án gồm 3 chương:

Chương 1: Khái niệm tính hiện đại trong nghệ thuật sân khấu và kịch nói đề tài lịch sử (25 trang)

Chương 2: Tính hiện đại trong cách tiếp cận, lý giải sự kiện lịch sử (48 trang)

Chương 3: Tính hiện đại trong cách tiếp cận, sáng tạo nhân vật lịch sử (45 trang)

Thầy cô chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án

NCS. Phạm Thị Hà đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe 3 nhà khoa học phản biện phân tích, đánh giá luận án, nghe ủy viên thư ký tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học còn lại trong Hội đồng và của các nhà khoa học đọc tóm tắt luận án, nghe NCS. Phạm Thị Hà trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng, 100% thành viên trong Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Nghệ thuật cho NCS. Phạm Thị Hà./.

Tin, ảnh: Lã Lương

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.