Training News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Lê Trần Hậu Anh

Friday, April 29, 2016          1661 views

Chiều ngày 27/04/2016, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Lê Trần Hậu Anh với đề tài: “Mỹ thuật Việt Nam – Những biến đổi trong thời đại công nghệ thông tin”, chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật; Mã số: 62 21 01 01, do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dũng hướng dẫn.

Quang cảnh Hội đồng chấm luận án tiến sĩ

Luận án đã nghiên cứu một cách hệ thống về những biến đổi của mỹ thuật Việt Nam trong thời đại công nghệ thông tin (CNTT), xác định rõ những tác động của CNTT đối với mỹ thuật, tìm ra những yếu tố tích cực mà CNTT đem lại trong sáng tác mỹ thuật Việt Nam. Đây là những đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn cho việc nghiên cứu và sáng tác các tác phẩm mỹ thuật ở Việt Nam.

Từ việc nghiên cứu về những biến đổi của mỹ thuật Việt Nam trong thời đại CNTT, luận án nghiên cứu thực tế sáng tác mỹ thuật Việt Nam và từ đó chỉ ra những biểu hiện về sự biến đổi trong quá trình sáng tác, cách thức giới thiệu tác phẩm mỹ thuật, cũng như cách thưởng thức tác phẩm mỹ thuật.

Luận án cũng có đóng góp vào việc tìm ra những giải pháp phát huy và kết hợp hài hòa những tiến bộ của công nghệ thông tin trong sáng tác mỹ thuật, đề xuất xây dựng chương trình giảng dạy các nghệ thuật có ứng dụng CNTT như Video Art, Sound Art, Multimedia Art… trong các trường nghệ thuật ở Việt Nam, góp phần vào việc xây dựng một nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

NCS. Lê Trần Hậu Anh

Ngoài phần Mở đầu (20 trang), Kết luận (7 trang), Tài liệu tham khảo (7 trang) và phần Phụ lục (42 trang), nội dung nghiên cứu của luận án gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về mỹ thuật trong thời đại CNTT (29 trang)

Chương 2: Sự kết nối giữa mỹ thuật và CNTT (43 trang)

Chương 3: Những biến đổi của mỹ thuật Việt Nam trước tác động của CNTT (30 trang)

Thầy cô và gia đình chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án

NCS. Lê Trần Hậu Anh đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe 3 nhà khoa học phản biện phân tích, đánh giá luận án, nghe ủy viên thư ký tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học còn lại trong Hội đồng và của các nhà khoa học đọc tóm tắt luận án, nghe NCS. Lê Trần Hậu Anh trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng, 100% thành viên trong Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Văn hóa học cho NCS. Lê Trần Hậu Anh./.

Tin, ảnh: Lã Lương

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.