Training News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Đào Ngọc Anh

Friday, April 22, 2016          1531 views

Chiều ngày 12/04/2016, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Đào Ngọc Anh với đề tài: “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa người H’Mông thông qua du lịch cộng đồng ở bản Sín Chải, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai”, chuyên ngành: Văn hóa học; Mã số: 62 31 06 40, do PGS.TS. Lương Hồng Quang hướng dẫn.

PGS. TS Từ Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng điều khiển hội đồng chấm Luận án

Luận án đã góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về du lịch cộng đồng, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tộc người thông qua du lịch cộng đồng.

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại bản Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, luận án đã làm rõ những mặt thành công và hạn chế, những mặt làm được và chưa làm được, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm, các luận giải và đề xuất một vài kiến nghị cho việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tộc người H’Mông trong phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

NCS. Đào Ngọc Anh trình bày luận án trước hội đồng

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, nội dung nghiên cứu của luận án gồm 3 chương:

Chương 1: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tộc người dựa vào du lịch cộng đồng

Chương 2: Phát triển du lịch cộng đồng dựa vào tiềm năng văn hóa tộc người

Chương 3: Các luận giải về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tộc người gắn với phát triển du lịch.

Các thành viên trong Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS bảo vệ thành công luận án

NCS. Đào Ngọc Anh đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe 3 nhà khoa học phản biện phân tích, đánh giá luận án, nghe ủy viên thư ký tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học còn lại trong Hội đồng và của các nhà khoa học đọc tóm tắt luận án, nghe NCS. Đào Ngọc Anh trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng, 5/6 thành viên đã đồng ý bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Văn hóa học cho NCS. Đào Ngọc Anh./.

Tin, ảnh: Lã Lương

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.