News

Xét duyệt hồ sơ chức danh GS và PGS năm 2015

Friday, July 17, 2015          1796 views

Ngày 29 và 30/6/2015, tại trụ sở Viện, Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam họp xét hồ sơ học hàm cho 08 ứng viên, trong đó có 02 ứng viên chức danh giáo sư và 06 ứng viên chức danh phó giáo sư ngành Văn hóa – Nghệ thuật. Tham dự cuộc họp có đầy đủ 09 thành viên Hội đồng gồm: GS.TS. Nguyễn Chí Bền - Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, PGS.TS. Từ Thị Loan - Ủy viên thường trực Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và các uỷ viên; đại diện Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước: GS.TSKH. Vũ Thị Minh Thục, PGS.TSKH. Bùi Mạnh Nhị, PGS.TS. Đỗ Đức Tín.

Cuộc họp của Hội đồng diễn ra đúng quy trình, nghiêm túc, khách quan. Sau khi Hội đồng thẩm định những hồ sơ đạt yêu cầu, các ứng viên được mời trình bày báo cáo tổng quan và kiểm tra ngoại ngữ chuyên ngành, ngoại ngữ giao tiếp. Kết quả thẩm định của Hội đồng như sau: 02 ứng viên đạt tiêu chuẩn học hàm giáo sư và 06 ứng viên đạt đạt tiêu chuẩn học hàm phó giáo sư cấp cơ sở với số phiếu tán thành 100%:

Ứng viên cho chức danh Giáo sư:

1. Trương Quốc Bình – Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

2. Đào Mạnh Hùng – Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ứng viên cho chức danh Phó giáo sư:

1. Trần Yến Chi – Trường Đại học Sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh

2. Nguyễn Thị Hạnh Lê – Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội

3. Lâm Nhân – Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

4. Hoàng Minh Phúc – Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

5. Nguyễn Nghĩa Phương - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

6. Ứng Duy Thịnh – Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội

Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả cuộc họp xét của Hội đồng được gửi tới cơ quan của tất cả các ứng viên theo quy định của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước./.

Tin: Hoàng Quốc

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.