News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Thị Thanh Phương

Wednesday, July 15, 2015          1677 views

Chiều ngày 15/7/2015, tại Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Phương, với đề tài “Diễn xướng âm nhạc chèo giai đoạn 1951 đến 2013 – truyền thống và biến đổi, chuyên ngành Văn hóa dân gian, mã số 62.22.01.30 do GS.TSKH. Phạm Lê Hòa hướng dẫn.

Luận án đã phân tích quá trình biến đổi của diễn xướng âm nhạc chèo giai đoạn 1951 - 2013 xuất phát từ thực tiễn phát triển của nghệ thuật chèo, phản ánh quy luật kế thừa và phát triển của văn hóa nghệ thuật. Luận án cũng góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận về âm nhạc chèo, đề xuất phương hướng phát triển âm nhạc chèo trong bối cảnh đương đại.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Phương đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện. Sau khi nghe 3 nhà khoa học phản biện phân tích, đánh giá luận án, nghe thư ký tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học còn lại trong Hội đồng và của các nhà khoa học nhận xét tóm tắt luận án, nghe nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng, Tất cả các thành viên trong Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Văn hóa học cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Phương./.

Tin và ảnh: La Lương

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.