News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ Văn hóa học của NCS. Trần Thị Thúy Vân

Wednesday, July 15, 2015          1508 views

Ngày 14/7/2015, tại số 32, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trần Thị Thúy Vân với đề tài “Thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa học”, chuyên ngành Văn hóa học; Mã số: 62 31 06 40, người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tri Nguyên.

Luận án của NCS. Trần Thị Thúy Vân đã đưa ra một cái nhìn mới về thương hiệu từ cách tiếp cận văn hóa học. Luận án khẳng định tầm quan trọng của thành tố văn hóa đối với sự hình thành, phát triển của thương hiệu cũng như nhấn mạnh vai trò của thương hiệu dưới góc nhìn của văn hóa học đối với sự phát triển doanh nghiệp và đời sống tinh thần của xã hội.

Bên cạnh đó, luận án cũng chỉ ra vai trò của văn hóa đối với sự phát triển của kinh tế, cũng như đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

NCS. Trần Thị Thúy Vân đã trình bày trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện tóm tắt nội dung luận án. Sau khi nghe ba nhà khoa học phản biện phân tích, đánh giá luận án; nghe thư ký tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học còn lại trong Hội đồng; nghe NCS. Trần Thị Thúy Vân trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng, 100% thành viên trong Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Văn hóa học cho NCS. Trần Thị Thúy Vân /.

Tin và ảnh: Lã Lương

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.