Research News

Hội thảo khoa học "Những giải pháp tổ chức, triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Thursday, January 15, 2015          4942 views

Ngày 9/1/2015 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra hội thảo quốc gia “Những giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và Báo Nhân dân tổ chức.

Chủ trì hội thảo có đồng chí Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS. Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS. Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Hải Đường - Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân dân. Ngoài ra còn có sự tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng cùng các đại biểu thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và đại diện các cơ quan Trung ương.

Hội thảo tập trung vào 3 nội dung chính: trao đổi, thảo luận về các giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; bàn thảo về những vấn đề then chốt trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện nay và góp bàn về việc thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết số 33-NQ/TW thành luật pháp, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện trong thực tiễn để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo bước biến chuyển mới trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội thảo thống nhất rằng cần tập trung nhân lực, vật lực và tài lực cho ba lĩnh vực quan trọng tạo nên diện mạo của văn hóa Việt Nam đương đại đó là đời sống văn hóa của toàn xã hội, những sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật đỉnh cao và những công trình văn hóa tiêu biểu, xứng đáng với giai đoạn phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng và cấp ủy các cấp đối với lĩnh vực văn hóa; cần coi trọng đổi mới thực sự tư duy lý luận về văn hóa; đảm bảo định hướng chính trị đi đôi với vận dụng đúng đắn những đặc trưng của công tác văn hóa trong quản lý vĩ mô và vi mô./.

Tin: Hoàng Hằng

Ảnh: Internet

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.