Training News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ Văn hóa học của NCS. Trần Thị Tuyết Mai

Thursday, March 28, 2013          2191 views

Ngày 28/3/2013, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 32, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Trần Thị Tuyết Mai. Đề tài luận án Lễ hội đền Hùng trong đời sống văn hóa cộng đồng của NCS. có mã số 62 31 70 01, thuộc chuyên ngành Văn hoá học, do PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức hướng dẫn khoa học.

Ngoài phần mở đầu (7 trang), kết luận (4 trang), tài liệu tham khảo (19 trang), phụ lục (103 trang), nội dung chính của luận án gồm 03 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết  về cộng đồng và đời sống văn hoá cộng đồng (45 trang)

Chương 2: Biến đổi của lễ hội Đền Hùng trong đời sống  văn hóa cộng đồng (59 trang)

Chương 3: Bảo tồn và phát huy lễ hội Đền Hùng trong đời sống văn hoá cộng đồng (59 trang)

NCS. Trần Thị Tuyết Mai đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng. Sau khi nghe 3 nhà khoa học phân tích, đánh giá luận án, nghe thư ký tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học còn lại trong Hội đồng và của các nhà khoa học đọc tóm tắt luận án, nghe NCS. Trần Thị Tuyết Mai trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng, 100% thành viên trong Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Nghệ thuật cho NCS. Trần Thị Tuyết Mai./.

Tin và ảnh: Hoàng Hằng

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.