Training News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Trương Phi Đức

Saturday, February 2, 2013          3475 views

Chiều ngày 1/2/2013, tại Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, số 32 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Trương Phi Đức với đề tài Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ Đổi mới (Giai đoạn 1990-2005): Đặc điểm và các xu hướng phát triển.

Đề tài luận án có mã số 62.21.20.01, thuộc chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật, do GS. Lora Annesley Taylor và TS. Trịnh Dũng hướng dẫn khoa học.

Luận án gồm 140 trang, ngoài phần mở đầu (9 trang), kết luận (4 trang), tài liệu tham khảo (14 trang) và phụ lục (110 trang), nội dung chính bản luận án gồm ba chương:

Chương 1: Những tiền đề phát triển mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thời kỳ Đổi mới (43 trang).

Chương 2: Đặc điểm mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thời kỳ Đổi mới (Giai đoạn 1990 – 2005) (53 trang).

Chương 3: Những đòi hỏi tất yếu và các xu hướng phát triển mỹ thuật của Tp. Hồ Chí Minh thời kỳ Đổi mới (31 trang).

NCS. Trương Phi Đức đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Viện. Sau khi nghe 3 nhà khoa học trình bày bản nhận xét phản biện, nghe thư ký tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học còn lại trong Hội đồng và của các nhà khoa học đọc tóm tắt luận án, nghe NCS trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng, 100% thành viên trong Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Nghệ thuật cho NCS. Trương Phi Đức với kết quả 4/7 phiếu xuất sắc./.

Tin và ảnh: Nguyễn Thanh

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.