Training News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ Nghệ thuật của NCS. Nguyễn Ngọc Trúc

Monday, January 7, 2013          2087 views

Chiều ngày 7 tháng 1 năm 2013, tại Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, số 32 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Ngọc Trúc.

Đề tài luận án Nghiên cứu các tác phẩm kịch xiếc Việt Nam hiện nay của NCS. Nguyễn Ngọc Trúc do PGS.TS. Phạm Duy Khuê hướng dẫn khoa học, có mã số 62.21.40.01 thuộc chuyên ngành Lý luận và Lịch sử nghệ thuật sân khấu.

Luận án gồm 183 trang, ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính bản luận án gồm ba chương:

Chương 1: Một số vấn đề gây tranh luận trong quá trình hình thành và phát triển thể loại kịch xiếc (51 trang).

Chương 2: Kịch xiếc Việt Nam – Những tác phẩm đầu tiên và một số vấn đề thi pháp thể loại (62 trang).

Chương 3: Kịch xiếc Việt Nam – Hiện trạng và định hướng phát triển (47 trang).

Luận án có thể xem là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện và hệ thống về kịch xiếc.

NCS. Nguyễn Ngọc Trúc đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Viện. Sau khi nghe 3 nhà khoa học trình bày bản nhận xét phản biện, nghe thư ký tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học còn lại trong Hội đồng và của các nhà khoa học đọc tóm tắt luận án, nghe NCS trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng, 100% thành viên trong Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Nghệ thuật cho NCS. Nguyễn Ngọc Trúc với kết quả 6/7 phiếu xuất sắc./.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.