Training News

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS. Vũ Tú Quyên

Saturday, December 29, 2012          2540 views

Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2012, tại Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Vũ Tú Quyên – Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa học, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

Đề tài luận án Quá trình biến đổi kinh tế - xã hội của người La Ha từ sau ngày đổi mới (1986) đến nay (trường hợp người La Ha ở bản Nậm Khao, Mộc Châu, Sơn La) do PGS.TS. Hoàng Lương hướng dẫn khoa học, có mã số 62.22.70.01, thuộc chuyên ngành Dân tộc học.

Ngoài phần mở đầu (7 trang), kết luận (4 trang), tài liệu tham khảo (12 trang) và phụ lục (26 trang), luận án gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu (33 trang).

Chương 2: Khái quát về người La Ha ở địa bàn nghiên cứu (42 trang).

Chương 3: Quá trình biến đổi kinh tế - xã hội từ Đổi mới (1986) đến trước tái định cư (2004) (33 trang).

Chương 4: Quá trình biến đổi kinh tế - xã hội từ sau tái định cư (2004) đến nay (64 trang).

Luận án thực hiện nhằm đạt được một số mục đích sau: Làm rõ các đặc điểm về kinh tế - xã hội truyền thống của người La Ha từ trước Đổi mới, tiền đề và thực trạng dẫn tới sự biến đổi về kinh tế - xã hội của người La Ha trước năm 1986; Cung cấp nguồn tư liệu toàn diện và có hệ thống về quá trình biến đổi kinh tế - xã hội của người La Ha ở Sơn La từ sau Đổi mới (1986) đến nay cũng như những thay đổi kinh tế - xã hội của họ ở bản Nậm Khao, xã Tân Lập, Mộc Châu, gắn với TĐC hiện nay; Chỉ ra nguyên nhân và tác động của sự biến đổi đến đời sống của người La Ha nơi đây. Từ đó góp phần làm cơ sở khoa học cho các cấp chính quyền địa phương trong việc hoạch định những chính sách và giải pháp phát triển bền vững về kinh tế - xã hội và văn hoá cho người dân tại địa bàn tái định cư, nhất là các tộc người có số dân ít, dễ bị tác động…

TS. Từ Thị Loan – Phó Viện trưởng Viện VHNTVN
phát biểu chúc mừng Tân tiến sĩ Vũ Tú Quyên tại lễ bảo vệ

NCS. Vũ Tú Quyên đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia. Sau khi nghe 3 nhà khoa học trình bày bản nhận xét phản biện, nghe thư ký tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học còn lại trong Hội đồng và của các nhà khoa học đọc tóm tắt luận án, nghe NCS trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng, 100% thành viên trong Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Lịch sử cho NCS. Vũ Tú Quyên với kết quả 4/7 phiếu xuất sắc./.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.