Training News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Hồ Văn Tường

Wednesday, December 19, 2012          2414 views

14h ngày 18/12/2012, tại Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam số 32, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Hồ Văn Tường.

Đề tài Di sản văn hóa vật thể của người Việt ở thành phố Hồ Chí Minh và vấn đề bảo tồn, phát huy trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của NCS có mã số 62 31 70 05 thuộc chuyên ngành Văn hóa Dân gian, do GS.TS Lương Văn Hy (Đại học Toronto, Canada) và PGS.TS Bùi Văn Tiến đồng hướng dẫn khoa học.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận án gồm có 3 chương:

Chương 1: Khái quát về đất và người ở thành phố Hồ Chí Minh

Chương 2: Đặc điểm di sản văn hoá vật thể của người Việt tại thành phố Hồ Chí Minh qua các di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu.

Chương 3: Bảo tồn, phát huy di sản văn hoá vật thể của người Việt ở thành phố Hồ Chí Minh qua các di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu trong bối cảnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.

Luận án trình bày được những đặc điểm về kiến trúc, trang trí, bài trí trong những cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo ở thành phố Hồ Chí Minh do các thế hệ những người Việt vào Nam khai phá đã sáng tạo. Đồng thời cũng chỉ ra được rằng muốn làm tốt việc bảo tồn di sản văn hóa không phải chỉ cần nhiều tiền, cho dù điều này luôn là trở ngại to nhỏ khác nhau tuỳ từng trường hợp cụ thể, mà là cái tâm, cái tài của các lực lượng tham gia, đảm trách công tác bảo tồn này. Muốn phát huy di sản văn hóa vật thể cần phải tạo điều kiện cho di sản hội nhập vào cuộc sống hiện đại: phổ biến tri thức của di sản, đưa các hoạt động hiện đại vào di sản (tham quan, sinh hoạt truyền thống...).

NCS. Hồ Văn Tường đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Viện. Sau khi nghe 3 nhà khoa học trình bầy bản nhận xét phản biện, nghe thư ký tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học còn lại trong Hội đồng và của các nhà khoa học đọc tóm tắt luận án, nghe NCS trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng, 100% thành viên trong Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Văn hóa học cho NCS. Hồ Văn Tường với kết quả 4/7 phiếu xuất sắc.

Tin - Ảnh: Hoàng Hằng – Nguyễn Thanh

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.